வெள்ளி, 11 பிப்ரவரி, 2011

Appraisal Performance

Manager:  hey you have been given third bucket.

Team Member: Why is that so?? I got appreciation mail also.

Manager: You could have got appreciation, but your performance is not good.

Team Member: Ennathu….. En performance sari illaya???

Manager: Seri pa. Unakku second bucket tharen….

Team Member:

Manager: Pothum pothum pa….. First bucket tharen…..

Team Member:

Manager: Solla solla kekama, intha vayasana kaalathula theva illama ippadi vasichiye… Ippo paaru veral odanchiduchu…

Team Member:


Manager: Niruthu pa…. athan first bucket kuduthutaene….

Team Member:

Manager: Hello… pothum… Niruthu ya….

Team Member:


Manager: Ayyo…..

Team Member

Manager: Dai….. stop….

Team Member:


Manager: Dai….. seri… seri…. En manager seat a eduthukko….. Ippo niruthu……

Team Member: Ammaaaa…..  Thank you… Thank you….


Disc:Just for Fun
Source:One of the Forwarded Mail..

2 கருத்துகள்: