திங்கள், 8 மார்ச், 2010

யார் சொன்னது?பெண் மயிலுக்கு தோகை இல்லை ..... 
மயில் அகவும் என்கிறார்கள் ........
நான் பார்த்த பெண் மயிலுக்குதோகை இருந்ததே ....
கவிதை பேசவும் செய்ததே .........

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக