புதன், 14 ஏப்ரல், 2010

டக்லஸ் தத்துவம் நம்பர் 3

 


என்னால் என்னையே காப்பற்றி கொள்ள முடியவில்லை ........
அனால் என்னால் லட்ச கணக்கான மக்களை காப்பாற்ற முடியும்................

2 கருத்துகள்: